Freepower

Elbåten som er 100% selvforsynt på solenergi, er autonom og off-grid. Målet er å bli en sterk bidragsyter til det globale grønne skiftet og redusere fattigdom.

Du finner Freepower to steder på festivalen. Kom og testkjør vår prototype i Pollen eller stikk innom vår stand på Innovasjonscampen og få presentert konseptdesignet og våre planer for Freepower.

Mulighet for å registere seg som interessert kjøper av Freepower kan du også gjøre her. Velkommen!