Viking Norsafe

VIKING Norsafe har utviklet den frittfallende livbåten E-GES, og bevist at elektrisk fremdrift er et realistisk alternativ for livbåter. Alt dieseldrevet utstyr har blitt erstattet med en elektrisk drivlinje. Utviklingen av E-GES omfattet et omfattende design- og utviklingsprogram med CFD-simulasjoner, modellbygging og testing av prototyper. E-GES er utviklet i tett samarbeid med DNV-GL og sjøfartsdirektoratet.