Hvor vanskelig er det å bygge om båter til eldrift?

  • fredag
  • 15:30 - 16:15
  • Symposium

Norge har satt som mål å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030 og å bli et lavutslippsamfunn innen 2050.

Dette krever omstilling i alle deler av økonomien, og ikke minst krever det en gradvis utfasing av fossilt drivstoff.

Båter har ofte en levetid på 30 – 50 år. Det vil si at dersom båtlivet skal elektrifiseres, må mye av dette være en ombygging av eksisterende båter.

Tor Martin Midsund i podkasten Greenpod leder en samtale om hvordan denne omstillingen kan skje. Med seg har han:

  • Ida Salomonsen, leder av Green Waves på Gjeving som gjør business av retrofit
  • Bengt De Vylder Larsen fra Silent Sea, som blant annet bygger om seilbåter
  • Arild Opstad Sæbø fra Greenstat, som mener hydrogen kan være en del av løsningen
  • Finn Limseth fra SeaDrive, som lager en pod der motor og propell kan settes rett på skroget.