Marine Pro

Ny fremtidsrettet bærekraftig teknologi

Marine Pro leverer miljøvennlig skrogvask og ren samvittighet gjennom ny og fremtidsrettet bærekraftig teknologi. Skrogvaskesystemet hullwasheco® vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensning, lavere drivstofforbruk, mindre CO2 og NOx utslipp, samt bedre kvaliteten og opplevelsen av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk.

Marine Pro utvikler løsninger for små og mellomstore båter. Miljøvennlig skrogvask fjerner begroing fra skroget – gir optimal fart og drivstofføkonomi. Bidrar til å overlevere planeten og havmiljøet i bedre tilstand for fremtidige generasjoner.

Skrogvaskeanlegget er basert på norsk-utviklet mekanisk børstevask som vasker av begroing, og vaskevannet føres til land for rensing. Det tilføres ingen virkestoffer, og børstesystemet er sikret mot lekkasje av vaskevann til omkringliggende vann og sedimenter.