TEL, Transformasjon til Elbåt

Ibiza, Viknes, Nor-dan, Farco, Seadrive, Inventas og SINTEF presenter et nytt stort el-båt prosjekt.


Ibiza Boats AS, Viknes Båt og service AS, Nordan Composites AS, Farco AS, Seadrive AS, Inventas Kristiansand AS og SINTEF er stolte over at Norges Forskningsråd har bevilget 14,3 millioner til et 4-årig forskningsprosjekt som skal bidra til at Norge kan nå sine bærekraftsmål som ivaretar en fremtidsrettet båtproduksjon og et rikt båtliv. Midlene går til forsknings- og utviklingsaktivitetene i prosjektet der man skal:


• Klarlegge fremtidens brukerbehov for fritidsbåter og mindre arbeidsbåter/speedsjarker med elektrisk fremdrift og kombinasjonsløsninger
• Utvikle tekniske løsninger med el-drift og kombinasjonsløsninger, inklusive konseptuelle, der utvalgte løsninger blir utviklet, testet og installert for bruk.
• Utvikle løsninger for effektive skrog tilpasset el-fremdriftssystem og kombinasjonsløsninger, inkludert tilpasninger av eksisterende båtmodeller (skrog), og utvikle konsept for fleksible skrog for ulike fremdriftssystem og fartsområder.
• Fokusere på Design for Manufacturing, prosessutvikling og nye organisatoriske modeller som muliggjør produksjonskonsept og løsninger for omstilling til el-fremdrift.